ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 03 травня 2017 року                                                                                                                                                                         №  14-К

Про звільнення з роботи

  1. Звільнити з посади операторів газової котельні ДНЗ «Лісова казка» Черевка Володимира Івановича та Довбуша Володимира Васильовича у зв’язку із закінченням строкових договорів по ст..36 п.2 КЗпП України з 03.05.2017 року.

                  Підстава:   накази завідуючої ДНЗ від 03.05.2017 № № 16-К, 17-К.

 

Сільський голова                                                                 С.В. Діхтяренко