ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 01 вересня 2017 року                                                                                                                                                                      № 41-К

Про переведення Баданюк О. М.

на 1,25 ставки вихователя

          Перевести вихователя Баданюк Олену Миколаївну на 1,25 ставки вихователя з 01.09.2017 року.

Підстава: наказ завідуючої ДНЗ від 01.09.2017 № 38-к.

 

Сільський голова                                                                        С.В.Діхтяренко