ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

 

1. Про Програму розвитку дорожньої інфраструктури  і  фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2016-2020 роки.

 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 25.12.2015 № 3-2/VІІ  «Про сільський бюджет на 2016 рік».

 

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22.09.2016                                 № 8 - 1 /VІІ

 

Про Програму розвитку дорожньої інфраструктури  і  фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом  та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2016-2020 роки

 

  Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 20, 40 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №374 «Про внесення змін по постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №498», статті 91 Бюджетного Кодексу України, сільська рада вирішила:

 

1. Затвердити Програму розвитку інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням  автомобільних доріг загального користування місцевого значення на  2016 рік, (далі Програма) додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку  села, депутатської діяльності та етики.

 

 

Сільський голова                                                                       С.В.Діхтяренко

                                                                                                                             

 

Потаська сільська рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

 

         Рішення       

 

від 22.09.2016                                                                                         № 8-2/VІІ

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 25.12.2015 № 3-2/VІІ

„Про сільський бюджет на 2016 рік”

  

        Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 72 Бюджетного кодексу України сільська  рада

 

                                    В И Р І Ш И Л А:

           1.  Внести до рішення сільської ради від 25.12.2015 р.  № 3-2/VІІ „Про сільський бюджет на 2016 рік”  із змінами та доповненнями внесеними сільською радою від 5.02.2016 р. № 4-6/VII, від 7.04.2016 р. №5-3/VII, від 15.07.2016 р. №6-2/ VII зміни, від 26.08.2016 р. №7-1/ VII  а саме:

 

  1.1.  Абзац 2 пункту 1 викласти в новій редакції:

  ” -  видатки сільського бюджету у сумі 1799529 тис. грн., в тому числі

видатки загального фонду сільського бюджету  1673127 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 126402 тис. гривень;

       

  1.2.  Пункт 2 викласти у новій редакції:

„ 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів

сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1673127 тис. грн. та спеціальному фонду 126402 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення”.

 

1.3. Перезатвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

  1.4. Перезатвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

          2.  Додатки 3,4,6  затвердити у новій редакції.

 

           3. Додатки 1,2,3,4,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. Додатки додаються.

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, депутатської діяльності та етики (Площенко М.В.).

 

 

               Сільський голова                                                      С.В. Діхтяренко

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА
розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2016 -2020 роки

 

 

Поташ

 

2016

 

Зміст

 

Зміст

сторінка

Вступ

3

І.      Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, мета Програми  

3

ІІ.    Сучасний стан дорожнього господарства

4

ІІІ.   Основні завдання та напрями Програми

4

ІV. Очікувані результати виконання Програми

4

V.  Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми

5

VІ.   Координація та контроль за ходом виконання Програми

5

 

ВСТУП

 

Україна активно включається у світові суспільно-економічні процеси. Транспорт, як інфраструктурна галузь, має розвиватися випереджальними темпами з метою сприяння швидкому економічному та соціальному розвитку країни. Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи України, яка забезпечує роботу всіх галузей економіки та соціальний розвиток територій. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, зайнятість населення, екологічний стан навколишнього середовища та темпи розвитку економіки загалом.

Стан транспортних комунікацій – одна з найбільш принципових умов інвестиційного процесу. Там, де не вистачає якісних автомобільних доріг, економіка, як правило, розвивається повільно, і навпаки, розвинута мережа доріг задовільної якості сприяє притоку інвестицій в економіку району та країни в цілому.

Створення сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного розвитку дорожнього комплексу, залишається одним із пріоритетних завдань.

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, мета Програми.  

 

Стан дорожнього господарства свідчить про значні труднощі і недоліки у його функціонуванні, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними та реальними потребами.

Сучасні європейські територіальні громади орієнтуються на принципово інший підхід до свого розвитку, в основі якого – забезпечення гідних умов та високих стандартів якості життя мешканців та соціально-економічного розвитку. Європейські громади намагаються формувати в усіх членів територіальної громади відчуття приналежності до єдиної спільноти, яка поділяє відповідальність за розвиток свого населеного пункту та дбає про захищеність і рівні можливості для всіх його мешканців.

Враховуючи обмеженість обсягів фінансування для розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування області із загального фонду Державного бюджету України у 2016 році виникла потреба органам місцевого самоврядування району приймати рішення щодо фінансування об’єктів капітального та поточного ремонту доріг загального користування місцевого значення із бюджетів сільських та селищних рад.

З огляду на зазначене, представлена Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,  ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення  на 2016-2020 роки (далі - Програма) розроблена з врахуванням необхідності здійснення реформування державного управління автомобільними дорогами у найближчому періоді та на виконання Законів України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», рішення обласної ради від 31.08.2016 № 7-1/VII «Про обласну програму фінансування ремонту доріг державного значення, які проходять територією Черкаської області, на 2016-2018 роки».

Мета Програми - покращення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

                                              

        ІІ. Сучасний стан дорожнього господарства

 

В адмінмежах сільської ради обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 1,0 км, районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення (асфальтове покриття)  – 5,0 км (вулиця Українська, вулиця Зінчук), (щебеневе покриття) 6,0 км - вулиця Черняховського, О.Клочана.

У зв'язку зі значним транспортним навантаженням та через обмежене фінансування на роботи по ремонту доріг загального користування місцевого значення, шляхова мережа району втратила свої експлуатаційні якості, несучу спроможність  і  потребує капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції. Аварійний ямковий ремонт покращує лише на нетривалий час  проїзд дорогами загального користування, але не забезпечує безпеку руху в повному обсязі.

   Загалом  мережа доріг села на сьогодні сформована, тому її подальший розвиток може бути спрямований на:

-    реконструкцію та ремонт дорожнього покриття всієї мережі доріг;

-    підвищення безпеки руху, найбільше там, де суттєво зросла інтенсивність руху транспортних засобів.

Впродовж 2011 - 2015 років кошти на капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення не виділялись.

 

ІІІ. Основні завдання та напрями Програми

 

- збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг;

- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.

 

        ІV. Очікувані результати виконання Програми

 

  •  збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг району;
  •  проведення ремонту автомобільних доріг, насамперед із найвищою інтенсивністю руху;
  • підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
  •  забезпечення безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.

 

V. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми та витрати пов’язані з ремонтом та утриманням автомобільних доріг, здійснюються за рахунок фінансових ресурсів, що передбачені ст. 91. Бюджетного Кодексу України, ст. 40 Закону України «Про автомобільні дороги»,ст. 31; ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ремонт та утримання обласних та районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення може здійснюватись за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, тобто районного, сільських, селищного, як співфінансування на договірних засадах.

Головним розпорядником коштів при цьому виступає Маньківська районна державна  адміністрація. Замовником робіт, як балансоутримувач зазначених автомобільних доріг, виступає Служба автомобільних доріг у Черкаській області, яка у тому числі здійснює функції технічного контролю за їх виконанням.

Обсяги фінансування Програми (тис. грн.):

Роки

Всього

Співфінансування, в тому числі

 

Служба автомобільних доріг  в області

районний бюджет

інші джерела

Субвенції сільських, селищних рад

2016

       

9,984

2017

         

2018

         

2019

         

2020

         

Всього

         

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

             Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку  села, депутатської діяльності та етики.