порядок денний:

1.Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2018 рік.

2. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік.

3.Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на 2019 рік.

4.Про встановлення транспортного   податку на 2019рік.

5. Про встановлення єдиного податку на 2019 рік.

6. Затвердження штатного розпису .

7.Про надання Ляховецькому М.Г. дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі у власність.

8. Про затвердження Єсіповій А.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та передачу у власність земельної ділянки.

9. Про затвердження Ханниковій В.І.  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та передачу у власність земельної ділянки.

10. Про затвердження Рогаченку С.Д.  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та передачу у власність земельної ділянки.

11. Про затвердження Хмелюку В.Т.  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та передачу у власність земельної ділянки.

12. Про затвердження Довбушу Віктору Антоновичу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 0,4835 га у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту в адмінмежах Потаської сільської ради.

13. Про включення до переліку земельних ділянок комунальної власності, права оренди на які виставляються на земельні торги окремими лотами та надання дозволу на виготовленняпроекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,6 га.

 14. Про включення до переліку земельних ділянок комунальної власності, права оренди на які виставляються на земельні торги окремими лотами та надання дозволу на виготовленняпроекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,26 га.

15. Надання матеріальної допомоги Корж Олександру Сергіовичу.

                                                                                                                              

 

Потаська сільська рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської

         Рішення   

від 22.06.2018                                                                                                                     № 23-1/VІІ

                                                                                                                    

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 21.12.2017 № 18-1/VІІ

„Про сільський бюджет на 2018 рік”

 

          Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7 статті 72, 78 Бюджетного кодексу України сільська  рада  вирішила:

  1. Внести до рішення сільської ради від 21.12.2017 р.  № 18-1/VІІ „Про

сільський бюджет на 2018 рік” із змінами та доповненнями внесеними сільською радою від16.02.2018 р.  №21-2/ VІІ  від 20.04.2018 р. №22-2/ VІІ від 22.06.2018 р. №23-1/VII  зміни, а саме:

  1. . Пункт 2 викласти в новій редакції:

„2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів

сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 2451,250 тис. грн та спеціальному фонду 145,950 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення. ”

  1. Пункт 7 викласти в новій редакції:

   „7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних)  програм в сумі 442,680 тис. грн.  згідно з додатком 6 до цього рішення. ”

          2.  Додатки   3, 6  затвердити у новій редакції.

           3.  Додатки 1,2,3,4,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. Додатки додаються.

          4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, депутатської діяльності та етики.

 

В.о. сільського голови                                                                        Л.М. Ільніцька                                                  

                  

 

           ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

                    МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22.06.2018                                          №23 -2/VІІ

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на 2019 рік
Код згідно з КОАТУУ  7123187201

 

Відповідно до абзацу другого і третього пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пункту 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада вирішила:

1. Установити на території Потаської сільської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення на сайті та інформаційному стенді сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку  села, депутатської діяльності та етики.

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

Секретар сільської ради                                                        Л.М.Ільніцька

 

 

 

Додаток 1


      До рішення  Потаської сільської ради

            від 22.06.2018 р. № 23-2/VII «Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2019 рік»

 

     СТАВКИ
     земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з 01.01.2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

71

238000

7123187201

  Потаська  сільська  рада

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,600

0,500

5,000

5,000

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,600

0,500

5,000

5,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,600

0,500

5,000

5,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,600

0,500

5,000

5,000

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,600

0,500

5,000

5,000

01.06

Для колективного садівництва4

0,600

0,500

5,000

5,000

01.07

Для городництва4

0,600

0,500

5,000

5,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,600

0,500

5,000

5,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,600

0,500

5,000

5,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

х

х

х

х

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0,600

0,500

5,000

5,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

 

0,600

 

0,500

 

5,000

 

5,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,600

0,500

5,000

5,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

1,000

0,050

5,000

5,000

02.02

Для колективного житлового будівництва4

1,000

0,050

5,000

5,000

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

1,000

0,050

5,000

5,000

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

1,000

0,050

5,000

5,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,000

0,050

5,000

5,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,000

0,050

5,000

5,000

02.07

Для іншої житлової забудови 

1,000

0,050

5,000

5,000

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

1,000

 

0,050

 

5,000

 

5,000

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

х

х

х

х

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

х

х

х

х

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

х

х

х

х

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

х

х

х

х

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

х

х

х

х

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

х

х

х

х

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

2,000

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3,000

1,500

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,000

х

5,000

х

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,000

1,500

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

3,000

х

5,000

5,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

3,000

1,500

5,000

5,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

3,000

1,500

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

х

х

х

х

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,500

1,500

5,000

5,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

1,500

 

1,500

 

5,000

 

5,000

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

х

х

х

х

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

х

х

х

х

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

х

х

х

х

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

х

х

х

х

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

х

х

х

х

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

х

х

х

х

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

х

х

х

х

04.08

Для збереження та використання заказників

х

х

х

х

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

х

х

х

х

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

х

х

х

х

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

х

х

х

х

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

х

х

х

х

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

х

х

х

х

06.03

Для інших оздоровчих цілей

х

х

х

х

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

 

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

х

х

х

х

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

х

х

х

х

07.04

Для колективного дачного будівництва 

х

х

х

х

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

х

х

х

х

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

х

х

х

х

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

х

х

х

х

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

3,000

 1,500

5,000

5,000

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

3,000

 1,500

5,000

5,000

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

 1,500

5,000

5,000

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3,000

1,500

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3,000

1,500

5,000

5,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3,000

1,500

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,000

1,500

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3,000

1,500

5,000

5,000

10.06

Для сінокосіння

3,000

1,500

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,000

1,500

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3,000

1,500

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

3,000

1,500

5,000

5,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3,000

1,500

5,000

5,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

3,000

1,500

х

х

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

3,000

 

1,500

 

х

 

х

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації сновних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,000

3,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,000

3,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,000

3,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,000

3,000

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,000

1,500

5,000

х

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

3,000

1,500

5,000

х

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

3,000

1,500

5,000

х

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

3,000

1,500

5,000

х

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3,000

1,500

5,000

х

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

1,500

5,000

х

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3,000

1,500

5,000

х

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,000

1,500

5,000

х

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,000

1,500

5,000

х

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

1,500

5,000

х

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

 

3,000

 

1,500

 

5,000

 

х

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

 

1,500

 

1,500

 

5,000

 

х

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,000

1,500

5,000

х

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

1,500

5,000

х

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

х

5,000

х

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

х

5,000

х

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

х

х

х

х

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

х

х

х

х

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

х

х

х

х

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

х

х

х

х

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

х

х

х

х

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

х

х

х

х

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

х

х

х

х

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

16

Землі запасу

1,000

1,000

5,000

5,000

17

Землі резервного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

18

Землі загального користування4

1,000

1,000

5,000

5,000

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

Секретар сільської ради                                                       Л.М.Ільніцька

 

 

                                                                                                    Додаток 2
                                                                                  до рішення сільської ради

від 22.06.2018 № 23-2/VII

 «Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2019 рік»     

 

  ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня  2019 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: село Кищенці

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

71

238000

7123187201

 Потаська  сільська  рада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

 

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи

Інваліди першої і другої групи

100%

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100%

Пенсіонери (за віком)

100%

Ветерани війни, учасники АТО та особи на яких поширюється дія  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

100%

Фізичні особи визнані законом особами , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

100%

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу України, поширюється на земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більш як 0,25 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га;

- для будівництва індивідуальних гаражів -  не більш як 0,01 га;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 га.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду  платнику єдиного податку четвертої групи.

Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1. статті 281 Податкового кодексу України, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання ,то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/ зміну земельної ділянки для застосування пільги.

  Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду,  у якому подано заяву.

 

Юридичні особи

санаторно – курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

Х

Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця  кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх, підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

Х

Бази олімпійські та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Х

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності  і джерел фінансування, заклади культури, науки, (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

100%

Державні та комунальні дитячі санаторні – курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторні – курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

100%

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої санаторної майстерності, центри фізичного здоров'я  населення, центри з розвитку фізичної культури  і спорту інвалідів, дитячі – юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячі-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ  та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій  з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається  платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Х

 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Секретар  сільської  ради                                                         Л.М.Ільніцька

 

 

 

 

                                     ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                        МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                       РІШЕННЯ  

 

від  22.06.2018                                  № 23-7/VII       

Про  надання  Ляховецькому М.Г.  

дозволу на  виготовлення   технічної   

документації  із  землеустрою  щодо                   

встановлення  меж земельної ділянки   

  в натурі (на місцевості) з метою 

   передачі у власність

                                  

                  Розглянувши заяву  гр. Ляховецького Михайла Григоровича          с. Поташ пров. Південний,11 про надання  дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) із  земель житлової та громадської забудови  для  будівництва  і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  та  ведення особистого селянського господарства,  відповідно до  пункту 34 частини  1 статті  26 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні»,   статей  55, 56 Закону України «Про землеустрій» статей  12,91,116,118,121,122 Земельного кодексу України, сільська рада вирішила:

 

          1.Надати дозвіл на розробку технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості)  Ляховецькому Михайлу Григоровичу із земель  житлової  та громадської  забудови в с. Поташ,  пров. Південний,11  площею 0,25 га, для будівництва  і  обслуговування  жилого будинку, господарських  будівель  і споруд  та  для  ведення особистого селянського  господарства  орієнтовною площею  0,05  га.                                                                                                          

          2. Рекомендувати  Ляховецькому Михайлу Григоровичу згідно п. 1 рішення  звернутися до землевпорядної організації,  що  має дозвіл на розробку технічної документації  із землеустрою з метою виготовлення технічної документації .

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природо - користування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

        

Секретар сільської ради                                                                 Л.М.Ільніцька                                                                                                                             

                                                       

                                                                  ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                                   МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                     РІШЕННЯ  

 

від 22.06.2018                                                        №23-10/VII        

   Про  затвердження  Рогаченку С. Д.

технічної документації  із  землеустрою  

щодо встановлення  меж земельної  

 в натурі (на місцевості) та

  передачу у власність земельної ділянки

                                                                                                                                                                                            

             Розглянувши заяву  Рогаченка Сергія Дмитровича  про затвердження  технічної  документації   із   землеустрою   щодо   встановлення   меж земельної  ділянки  в натурі  (на місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки  розміром  0,1600 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в селі Поташ по вул. Благодатна, 35, відповідно до  пункту 34 частини  1 статті  26 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні»,   статей  19, 55 Закону України «Про землеустрій», статей 12,91,116,118,121,122 Земельного кодексу України, сільська рада вирішила:

             1.Затвердити Рогаченку Сергію Дмитровичу технічну документацію   із  землеустрою  щодо  встановлення меж  земельної  ділянки  в  натурі  ( на  місцевості) та передати у власність земельну ділянку  кадастровий номер 7123187201:01:001:0205 площею 0,1600 га для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в селі Поташ по вул. Благодатна,35.

2. Спеціалісту – землевпоряднику Потаської сільської ради  внести зміни до земельно-облікових документів.  

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

    Секретар сільської ради                                                       Л.М.Ільніцька

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22.06.2018                                 №23-12/VІІ

 

Про затвердження Довбушу Віктору Антоновичу

проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки комунальної власності  площею 0,4835 га у

власність для ведення особистого селянського

господарства за рахунок земель сільськогосподарського

призначення в межах населеного пункту в

адміністративних межах Потаської сільської ради

 

Розглянувши заяву Довбуша Віктора Антоновича  та технічну документацію проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  площею 0,4835 га у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту в адміністративних межах Потаської сільської ради, відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про  землеустрій», статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

1.Затвердити Довбушу Віктору Антоновичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 0,4835 га у власність кадастровий номер 7123187201:01:002:0270 для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту сільськогосподарського призначення в адміністративних межах Потаської сільської ради.

2. Спеціалісту - землевпоряднику сільської ради Козмович Л.А. внести зміни до земельнооблікових документів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію  з  питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

Секретар сільської ради                                                         Л. М. Ільніцька

 

                                                                   

                                        ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ  

 

від 22.06.2018                              № 23- 13/VII

 

Про включення до переліку земельних ділянок

комунальної власності, права оренди на які

виставляються на земельні торги окремими

лотами та надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтей 12, 79-1, 80, 122, 123, 124, 134, 136 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України „Про землеустрій”, Закону України „Про оренду землі”, Закону України „Про Державний земельний кадастр”, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 № 1051  «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», розглянувши клопотання ПП «Тальне-Агрохім», Потаська сільська рада вирішила :

1. Включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, права оренди на які виставляються на земельні торги окремими лотами земельну ділянку орієнтовною площею 0,06 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в с. Поташ Маньківського району Черкаської області.

2. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності орієнтовною площею 0,06 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення в с. Поташ Маньківського району Черкаської області (для продажу права оренди на конкурентних засадах на 5 (п’ять) років) та здійснити державну реєстрацію земельної ділянки згідно чинного законодавства України.

3. Виконавцем земельних торгів обрати ПП «Земекспертцентр».

4. Доручити виконавчому комітету Потаської сільської ради укласти договір про підготовку лотів до продажу.

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Секретар сільської ради                                                                Л.М.Ільніцька