ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про звіт про сільський бюджет за 1 квартал 2018 року.

2.Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2017 №18-1/VII «Про сільський бюджет на 2018 рік»

3. Про надання матеріальної допомоги.

4. Про  затвердження Переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу в  2018 році.

5. Про  конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

6. Про припинення права власності та користування земельними ділянками.

7. Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок жителям с.Поташ для городництва (в оренду) в межах села.

8. Про затвердження Байдужому Юрію Івановичу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  площею 0,4835 га у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту в адмінмежах Потаської сільської ради.

9. Про затвердження Єрмолову Володимиру Васильовичу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  площею 0,4835 га у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту в адмінмежах Потаської сільської ради.

 

 

Потаська сільська рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

 

                                                                                                                                                Рішення       

 

від 20.04.2018                                                                                                                     № 22-2/VІІ

                                                                                                                

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 21.12.2017 № 18-1/VІІ

„Про сільський бюджет на 2018 рік”

          Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7 статті 72, 78 Бюджетного кодексу України сільська  рада  вирішила:

  1. Внести до рішення сільської ради від 21.12.2017 р.  № 18-1/VІІ „Про

сільський бюджет на 2018 рік” із змінами та доповненнями внесеними сільською радою від16.02.2018 р. №21-2/ VІІ  зміни, а саме:

  1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

   „1. Визначити на 2018 рік:

-    доходи сільського бюджету у сумі 2188,150 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  2145,550 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 42,600 тис. грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2597,200 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2451,250 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 145,950 тис. гривень;

        -   дефіцит сільського бюджету на 2018 рік у сумі 409,050 тис. грн, у тому числі загального фонду у сумі 305,700 тис. грн, джерелом покриття якого визначити  вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2018 року та  спеціального фонду в сумі 103,350 тис. грн, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2018 року у т.ч. бюджет розвитку у сумі 96,350 тис. грн. (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення”

  1. Пункт 2 викласти в новій редакції:

„2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів

сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 2451,250 тис. грн та спеціальному фонду 145,950 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення. ”

  1. Пункт 4 викласти в новій редакції:

„4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти в сумі 103,518 тис.

грн, згідно з додатком №4 до цього рішення.”

  1. Пункт 7 викласти в новій редакції:

   „7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних)  програм в сумі 442,680 тис. грн.  згідно з додатком 6 до цього рішення. ”

          2.  Додатки  2, 3, 4, 6  затвердити у новій редакції.

           3.  Додатки 1,2,3,4,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. Додатки додаються.

          4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, депутатської діяльності та етики.

 

В.о. сільського голови                                                                        Л.М. Ільніцька

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                                                                                                              РІШЕННЯ  

 

Від 20.04.2018                                                                                                                   № 22-7/VII

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення

проектів  землеустрою  щодо відведення 

земельних  ділянок    жителям  с. Поташ

для городництва (в оренду) в межах села

          Розглянувши заяви жителів села Поташ про  надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для городництва (в оренду) в межах села відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12,91,116,118,121,122,186 Земельного кодексу України, статей 50,55,56 Закону України «Про землеустрій», сільська рада вирішила:

1.Надати жителям села Поташ ( згідно додатку) дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для городництва (в оренду) в межах села.

          2.Рішення сесії від  14.03.2017 року  №13-8/VII  «Про  надання  дозволу  на  виготовлення проектів  землеустрою  щодо відведення  земельних  ділянок    жителям  с. Поташ для городництва (в оренду) в межах села» вважати таким що втратило чинність.

3. Спеціалісту  -  землевпоряднику Потаської сільської  ради  внести зміни до земельно - облікових документів.

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

 

 Секретар сільської ради                                                          Л.М.Ільніцька                                  

 

 

 

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.04.2018                                 № 22-8/VІІ

 

Про затвердження Байдужому Юрію Івановичу

проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки комунальної власності  та передачу у приватну

власність земельної ділянки площею 0,4835 га для

ведення особистого селянського господарства за рахунок

земель сільськогосподарського призначення не наданих

у власність або постійне користування  в межах

населеного пункту в адмінмежах Потаської сільської ради

Розглянувши заяву Байдужого Юрія Івановича  та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  та передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,4835 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту в адмінмежах Потаської сільської ради, відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про  землеустрій», статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Байдужому Юрію Івановичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності та передати у приватну власність земельну ділянку площею 0,4835 га кадастровий номер 7123187201:01:002:0269 для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту сільськогосподарського призначення в адмінмежах Потаської сільської ради.

2. Спеціалісту- землевпоряднику сільської ради Козмович Л.А. внести зміни до земельно- облікових документів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію  з  питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

 

Секретар сільської ради                                                         Л. М. Ільніцька                                                                      

 

 

 

 

                                                          

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20.04.2018                                                                                                                    № 22-9/VІІ

 

Про затвердження Єрмолову Володимиру Васильовичу

проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки комунальної власності  та передачу у приватну

власність земельної ділянки площею 0,4835 га для

ведення особистого селянського господарства за рахунок

земель сільськогосподарського призначення не наданих

у власність або постійне користування  в межах

населеного пункту в адмінмежах Потаської сільської ради

 

Розглянувши заяву Єрмолова Володимира Васильовича  та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  та передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,4835 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту в адмінмежах Потаської сільської ради, відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про  землеустрій», статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Байдужому Юрію Івановичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності та передати у приватну власність земельну ділянку площею 0,4835 га кадастровий номер 7123187201:01:002:0268 для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту сільськогосподарського призначення в адмінмежах Потаської сільської ради.

2. Спеціалісту- землевпоряднику сільської ради Козмович Л.А. внести зміни до земельно- облікових документів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію  з  питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

Секретар сільської ради                                                         Л. М. Ільніцька