Порядок денний:

 

1. Про звіт по виконанню сільського бюджету за 2017рік

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.2017 № 18-1/VII «Про сільський бюджет на 2018рік».

3. Про програму соціального та економічного розвитку села на 2018 рік.

4. Про розірвання договору оренди транспортного засобу.

5. Про встановлення надбавок і  доплат до посадового окладу,надання премій та матеріальних допомог  в.о. сільського голови на 2018 рік.

6. Про  затвердження  Руденко Н. В.технічної документації  із  землеустрою                                                                       щодо встановлення  меж земельної   ділянки  в натурі (на місцевості) та                                                                         передачу у власність земельної ділянки

7. Про надання матеріальної допомоги Сухіній Л.М.

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16.02.2018                                                                                                                   № 21 -1/VІІ

 

Про звіт про виконання сільського бюджету 

за  2017 року

         

         Заслухавши звіт про виконання сільського  бюджету за 2017 рік, враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів сільської ради від 15.02.2018 року сільська рада відмічає, що виконкомом проведена відповідна робота щодо виконання бюджету, покращенню соціально-економічної ситуації в селі.

          За звітний період до сільського бюджету надійшло 2 553 244,00 грн доходів, з них: до загального фонду – 2 206 090,00 грн або 112 відсотків до уточненого плану звітного періоду, спеціального фонду – 347 154,00 грн (476 відсотків до затвердженого річного плану).

У складі доходів сільського бюджету:

доходи загального фонду (без трансфертів) – 1893894,00 грн або 112 відсотків,

субвенція з державного бюджету на утримання закладів соціальної сфери (дошкільного навчального закладу та закладів культури) –  312196,00 грн (100 відс.)

доходи спеціального фонду (без трансфертів) –  347154,00 грн або 476  відсотки до затвердженого річного плану.

       Видатки на утримання установ, проведення заходів використані  в сумі 2 483 241,00  грн, в тому числі:

- 2 289 339,00 грн  по загальному фонду;

-  193 902,00 грн по спеціальному фонду.      

       Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 78   Бюджетного  Кодексу  України,  сільська   рада вирішила:

 Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  2017 рік:

- по доходах  загального фонду 2 206 090,00 гривень, по видатках  2289339,00 гривень, з  перевищенням видатків над доходами  на 83249,00 гривень;

  - по доходах спеціального фонду в сумі 347154,00 гривень, по видатках

193 902,00  гривень, з  перевищенням доходів над видатками  на  153252,00 гривень.  

 

 

В.о. сільського голови                                                               Л.М.Ільніцька

 

                   

 

 

 

 

Потаська сільська рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

                   

                                                                                                                                     Рішення       

                        

від 16.02.2018                                                                                                          № 21-2/VІІ

                                                                                                                    

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 21.12.2017 № 18-1/VІІ

„Про сільський бюджет на 2018 рік”

 

          Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 7 статті 72, 78 Бюджетного кодексу України сільська  рада  вирішила:

  1. Внести до рішення сільської ради від 21.12.2017 р.  № 18-1/VІІ „Про

сільський бюджет на 2018 рік” , а саме:

  1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

   „1. Визначити на 2018 рік:

-    доходи сільського бюджету у сумі 2188,150 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  2145,550 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 42,600 тис. грн., згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2491,500 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2345,550 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 145,950 тис. гривень;

        -   дефіцит сільського бюджету на 2018 рік у сумі 303,35 тис. грн, у тому числі загального фонду у сумі 200 тис. грн, джерелом покриття якого визначити  вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2018 року та  спеціального фонду в сумі 103,350 тис. грн, джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2018 року у т.ч. бюджет розвитку у сумі 95,350 тис. грн. (бюджет розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення”

  1. Пункт 2 викласти в новій редакції:

„2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів

сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 2345,550 тис. грн та спеціальному фонду 145,950 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення. ”

  1. Пункт 4 викласти в новій редакції:

„4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти в сумі 93,518 тис.

грн, згідно з додатком №4 до цього рішення.”

1.4.  Рішення доповнити пунктом 6 слідуючого змісту:

„6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде

здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 96,350 тис. грн згідно з додатком 5 до цього рішення. ”

1.5.Пункт 7 викласти в новій редакції:

   „7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних)  програм в сумі 328,580 тис. грн.  згідно з додатком 6 до цього рішення. ”

  1. Пункт 6 вважати пунктом 7, пункти 6-12 вважати 7-13.
  2. Додатки  2, 3, 4, 5, 6  затвердити у новій редакції.

           4.  Додатки 1,2,3,4,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. Додатки додаються.

          5.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, депутатської діяльності та етики.

 

В.о.сільського голови                                                                        Л.М. Ільніцька

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                                                                                                      МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16.02.2018                                                                                                                                  №21-1/VІІ

 

Про програму соціально-економічного

розвитку села на 2017 рік

 

         Згідно пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», сільська  рада вирішила

       1. Затвердити програму соціально-економічного розвитку села на 2018 рік (додається).

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

 

В.о. сільського голови                                                               Л.М.Ільніцька

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16.02.2018                                                                                                                               № 21-4 /VІІ

 

Про розірвання договору оренди

транспортного засобу

 

Розглянувши та обговоривши заяву Діхтяренка С.В. про розірвання договору оренди транспортного засобу, укладеного між Потаською сільською радою та Діхтяренком С.В., посвідченого приватним нотаріусом Завірюхою О.В. від 01.03.2016  за №204, відповідно до частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада вирішила:

1. Розірвати договір оренди транспортного засобу, укладеного між Потаською сільською радою та Діхтяренком С.В., посвідченого приватним нотаріусом Завірюхою О.В. від 01.03.2016  за №204 та вважати таким, що втратив чинність.

2.  Рішення сільської ради від 25.12.2015  № 3- 5/VІІ “Про взяття в оренду автомобіля для службових поїздок”, вважати таким, що втратило чинність.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань планування ,бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку  села, депутатської діяльності та етики.

 

 

 В.о. сільського голови                                                            Л.М.Ільніцька

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16.02.2018                                 № 21-5/VІІ

 

Про встановлення надбавок і доплат до посадового

окладу, надання премій та матеріальних допомог

в.о. сільського голови  на  2018 рік

 

                Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21,22  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України  від 09.03.2006  № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Положення про преміювання працівників сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради  від 21.12.2017  №18 -8/VІІ сільська рада вирішила:

1. В зв’язку з покладенням обов’язків сільського голови на секретаря сільської ради Ільніцьку Ларису Михайлівну, встановити у 2018 році надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі __45__ відсотків посадового окладу, з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років у межах кошторисних призначень сільської ради.

2. Здійснювати  у 2018 році преміювання секретаря сільської ради відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи в розмірі  _______ відсотків посадового окладу, а також у розмірі посадового окладу до державних і професійних свят (Дня незалежності України та Дня місцевого самоврядування в Україні)  у межах кошторисних призначень сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку  села, депутатської діяльності та етики.

 

 

 В.о сільського голови                                                              Л.М.Ільніцька 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                        МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                       РІШЕННЯ  

 

від 16.02 .2018                          

                                                       № 21- 6 /VII        

 Про  затвердження  Руденко Н. В.

технічної документації  із  землеустрою  

щодо встановлення  меж земельної     

ділянки  в натурі (на місцевості) та    

 передачу у власність земельної ділянки

                                                                                                                                                                                            

             Розглянувши заяву Руденко Надії Володимирівни  про затвердження  технічної  документації   із   землеустрою   щодо   встановлення   меж земельної  ділянки  в натурі  (на місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки  розміром  0,089 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в селі Поташ по вул. Миру, 21а відповідно до  пункту 34 частини  1 статті  26 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні »,   статей  19, 55 Закону України «Про землеустрій» статей  12, 91,116,118,121,122 Земельного кодексу України , сільська рада вирішила:

             1.Затвердити Руденко Надії Володимирівні технічну документацію   із  землеустрою  щодо  встановлення меж  земельної  ділянки  в  натурі  ( на  місцевості) та передати у власність земельну ділянку  кадастровий номер 7123187201:01:002:0262 площею 0,089 га для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в селі Поташ по вул. Миру,21а.

2. Спеціалісту – землевпоряднику Потаської сільської ради  внести зміни до земельно-облікових документів.  

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природо-користування, правопорядку та боротьби із злочинніст

 

 

   В.о. сільського голови                                                                Ільніцька Л. М.

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16.02.2018                                 № 21- 7/VІІ

Про надання матеріальної допомоги

            Відповідно до статті 26 України «Про місцеве самоврядування в Україні», програми «Соціальний захист ветеранів, інвалідів та малозабезпечених громадян на 2011-2020 роки», затвердженої сільською радою від 15.02.2012 №12- 8/VІ, «Плану проведення заходів соціальної спрямованості на 2018 рік», затверджених сільською радою від  21 грудня 2018 року № 18-2/VII та розглянувши заяву про надання матеріальної допомоги на лікування Сухіній Людмилі Марківні, сільська рада вирішила:

1. Надати Сухіній Людмилі Марківні,  матеріальну допомогу в сумі  2000,00 гривень на лікування.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку  села, депутатської діяльності та етики.

 

В.о сільського голови                                                            Л. М. Ільніцька