Порядок денний:

1. Про звіт сільського голови

2. Про дострокове припинення повноважень сільського голови села Поташ Діхтяренка С.В.

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 01.02.2018                                 № 20 -1/VІІ

 

Про звіт про виконання сільського бюджету 

за  2017 року

         

         Заслухавши звіт про виконання сільського  бюджету за 2017 рік, враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів сільської ради від 15.02.2018 року сільська рада відмічає, що виконкомом проведена відповідна робота щодо виконання бюджету, покращенню соціально-економічної ситуації в селі.

          За звітний період до сільського бюджету надійшло 2 553 244,00 грн доходів, з них: до загального фонду – 2 206 090,00 грн або 112 відсотків до уточненого плану звітного періоду, спеціального фонду – 347 154,00 грн (476 відсотків до затвердженого річного плану).

У складі доходів сільського бюджету:

доходи загального фонду (без трансфертів) – 1893894,00 грн або 112 відсотків,

субвенція з державного бюджету на утримання закладів соціальної сфери (дошкільного навчального закладу та закладів культури) –  312196,00 грн (100 відс.)

доходи спеціального фонду (без трансфертів) –  347154,00 грн або 476  відсотки до затвердженого річного плану.

       Видатки на утримання установ, проведення заходів використані  в сумі 2 483 241,00  грн, в тому числі:

- 2 289 339,00 грн  по загальному фонду;

-  193 902,00 грн по спеціальному фонду.      

       Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 78   Бюджетного  Кодексу  України,  сільська   рада вирішила:

 Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за  2017 рік:

- по доходах  загального фонду 2 206 090,00 гривень, по видатках  2289339,00 гривень, з  перевищенням видатків над доходами  на 83249,00 гривень

  - по доходах спеціального фонду в сумі 347154,00 гривень, по видатках

193 902,00  гривень, з  перевищенням доходів над видатками  на  153252,00 гривень.  

 

 

Сільський голова                                                                      С.В.Діхтяренко

 

                   

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 01.02.2018                                 № 20 -2/VІІ

 

Про дострокове припинення

повноважень сільського голови

села Поташ Діхтяренка С.В.

 

           Розглянувши заяву сільського голови Діхтяренка Сергія Володимировича щодо дострокового припинення ним повноважень сільського голови села Поташ,відповідно до пункту 16 частини 1 статті 26,частини2,3 статті 42,частини 3 статті 59, пункту 1 частини 1 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», протоколу № 3 засідання лічильної комісії Потаської сільської ради сьомого скликання від 01 лютого 2018 року, сільська рада вирішила:

            1.Заяву сільського голови Діхтяренка Сергія Володимировича про дострокове припинення ним повноважень сільського голови села Поташ взяти до відома.

           2.Достроково припинити повноваження сільського голови села Поташ Діхтяренка Сергія Володимировича та звільнити його з займаної посади 01.02.2018.

          3. Виконання  обов’язків сільського голови з 02.02.2018 покласти на  секретаря сільської ради Ільніцьку Ларису Михайлівну.

         4.Доручити секретарю сільської ради Ільніцькі Л. М. звернутись до  Верховної Ради України з клопотанням про призначення позачергових виборів сільського голови с. Поташ.

 

Сільський голова                                                                  С.В. Діхтяренко