ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про сільський бюджет на 2018 рік.

2. Про План проведення заходів соціальної спрямованості на 2018 рік.

3. Про План проведення заходів розвитку та благоустрою села на  2018 рік.

4. Про заходи з організації та фінансування у 2018 році громадських робіт.

5. Про затвердження вартості харчування в закладах освіти села.

6. Про план роботи сільської ради на 1 півріччя 2018 року.

7.  Про затвердження положення про цільові кошти сільської ради.

8. Про затвердження положення про преміювання працівників сільської ради.

9. Про встановлення надбавок і доплат до посадового окладу, надання премій та матеріальних допомог сільському голові на 2018 рік.

10. Про Порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян  села Поташ на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом  на 2018 рік.

11. Про затвердження штатного розпису сільської ради на 2018 рік.

12. Про затвердження плану діяльності Потаської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.

 

                                       

                                                                                                                             

 

Потаська сільська рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

 

                                            Р і ш е н н я       

 

від  21.12.2017                                                                                        № 18-1/VIІ

                                           Про сільський бюджет

                                                     на 2018 рік

 

Відповідно до п. 3 статті 76, 77 Бюджетного кодексу України,  п. 23  ч.1 статті 26  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” сільська  ради     В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 2188,150 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  2145,550 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 42,600 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2188,150 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2145,550 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 42,600 тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 2145,550 тис. грн. та спеціальному фонду 42,600 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  21,455 тис. гривень.

         4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти в сумі 59,588 тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

 5.  Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

поточні трансферти населенню;

6.  Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі 153,590 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

7.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8.   Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9.      Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти від органів державного управління.

        10.    Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження , визначені статтею 69 та 71 Бюджетного кодексу України.

    11.   Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету в розрізі економічної та функціональної класифікації та кредитування бюджету, включаючи додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, з подальшим затвердженням на черговій сесії сільської ради у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

    - оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

12.  Додатки № 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

        Сільський голова                                                              С.В. Діхтяренко