Порядок денний:

 

 

1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 28.01.2015  №36 - 6 /VІ «Про встановлення ставок з єдиного податку».

                                                                                                                               

 

 

 

                                    ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 13.01.2017                             №11-1/VІІ

 

Про внесення змін до рішення сільської

ради від 28.01.2015  №36 - 6 /VІ «Про

встановлення ставок з єдиного податку»

 

         З метою забезпечення надходжень до сільського бюджету, відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  статті  293 Податкового кодексу України, Закону України  “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році ”  сільська рада вирішила:

 

1. Внести змін до рішення сільської ради від 28.01.2015  №36 - 6 /VІ «Про

встановлення ставок з єдиного податку» та викласти п 5.1. додатку 1 (Порядку справляння єдиного податку) в новій редакції:

 “Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки)”.

 

2. Дане рішення  підлягає оприлюденню через інформаційний стенд та сайт районної ради.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування ,бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку  села, депутатської діяльності та етики.

 

 

Сільський голова                                                               С.В.Діхтяренко