Порядок денний:

 1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2016   №10- 2 /VІ «Про сільський бюджет на 2017 рік».

 2. Про внесення змін до штатного розпису сільської ради.

 3. Про встановлення надбавок і доплат до посадового окладу, надання премій та матеріальних допомог сільському голові на 2017 рік.

 4. Про надання матеріальної допомоги. 

5. Про припинення права власності та користування земельними ділянками.

 6. Про затвердження Мартинюк Л.Р.  технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність.

 7. Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок жителям с.Поташ для городництва (в оренду) в межах села.

 8. Про затвердження Клименку Сергію Павловичу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  площею 1,4506 га у

власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту в адмінмежах Потаської сільської ради.

 9. Про затвердження Кобенку Сергію Олександровичу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  площею 1,4506 га у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту в адмінмежах Потаської сільської ради.

 10. Про включення до переліку земельних ділянок  комунальної власності право оренди на які виставляється на земельні торги окремим лотом.

 11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення учасникам бойових дій в Афганістані (згідно списку).

 12. Про розгляд заяви Зеленяк Б.О.

 

                                                                                                                             

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                 ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                                                                                                                                                            МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                                № 14- 2 /VІІ

 

Про затвердження штатного розпису та

посадових окладів працівників сільської ради

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26,  пункту 6 частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 09.03.2006  № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями,  сільська рада вирішила:

1. Затвердити  з 26.05.2017 штатний розпис та посадові оклади працівників сільської ради:

- сільський голова 1 штатна одиниця з посадовим окладом 4300,00 грн;

- секретар сільської ради 1 штатна одиниця з посадовим окладом 4100,00 грн;

- головний бухгалтер  1 штатна одиниця з посадовим окладом 3200,00 грн;

- спеціаліст 2 категорії землевпорядник  1 штатна одиниця з посадовим окладом 2200,00 грн;

- діловод 1 штатна одиниця з посадовим окладом 1895,00 грн;

- прибиральниця 1 штатна одиниця 0,5 ставки з посадовим окладом 979,00 грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку  села, депутатської діяльності та етики.

 

Сільський голова                                                                    С.В.Діхтяренко

 

                                                                                                                         

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                               ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                                                                                                                                                         МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  21.06.2017                                № 14- 3/VІІ

 

Про встановлення надбавок і доплат до

посадового окладу, надання матеріальної

допомоги та премій сільському голові у 2017 році

 

              Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 21,22  Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 09.03.2006  № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, сільська рада вирішила:

1. Встановити сільському голові:

  - надбавку  за  високі  досягнення  в  праці або  за виконання особливо важливої роботи в розмірі  45 відсотків  посадового окладу, з урахуванням доплати за ранг посадової  особи місцевого самоврядування та вислугу років;

   - здійснювати преміювання в розмірі 90 відсотків щомісячно, а також у розмірі посадового окладу до державних і професійних  свят  (Дня Незалежності та Дня місцевого самоврядування) в межах кошторисних призначень сільської ради;

  - надавати матеріальну допомогу на оздоровлення та  для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.

2. Рішення сільської ради від 23.12.2016 № 10 -8  /VІІ «Про встановлення надбавок і доплат до посадового окладу, надання премій та матеріальних допомог сільському голові та секретарю сільської  ради», вважати таким, що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  питань планування, бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку  села, депутатської діяльності та етики.

 

Сільський голова                                                                     С.В.Діхтяренко  

 

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                                 № 14 - 4 /VІІ

Про надання матеріальної допомоги

        Відповідно до статті 26 України “Про місцеве самоврядування в Україні”, програми “Соціальний захист ветеранів, інвалідів та малозабезпечених громадян на 2011-2020 роки”, затвердженої сільською радою від 15.02.2012 №12-8/ VІ,  “Плану проведення заходів соціальної спрямованості на 2017 рік”, затверджених сільською радою  від  23 грудня 2016 № 10-3/ VІІ та розглянувши заяви жителів села, сільська рада вирішила:

1. Надати Довбуш Віктору Антоновичу   матеріальну допомогу на лікування в сумі   1000,00 гривень.

2. Надати Мартинюк Станіславу Івановичу  матеріальну допомогу на лікування дочки, Мартинюк Вікторії,  в сумі 1000,00 гривень.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку  села, депутатської діяльності та етики.

 

Сільський голова                                                                           С.В.Діхтяренко

                                                                                            

                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                  ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                                                                                                                                                          МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                                                                               РІШЕННЯ

 

від 21.06.2017                      № 14-5/VII

Про    припинення    права  власності

та  користування   земельними

ділянками 

Розглянувши заяви громадян про припинення права власності та користування земельними ділянками, відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26  Закону  України  „  Про   місцеве   самоврядування   в   України  ”,  статей 12,140,141,142  Земельного кодексу України,  сільська рада вирішила:

  1.Припинити  право користування на земельну ділянку  розміром  0,09 га в полі №4 Турченку Михайлу Івановичу .

  2.Земельну ділянку  площею 0,09 га перевести до земель запасу сільської ради.

  3.Спеціалісту-землевпоряднику   сільської   ради   внести зміни до земельно-облікових документів.

  4.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природо - користування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

Сільський голова                                                                             С.В.Діхтяренко

    

 

 

                                                             

                                                                                                                                                                                            ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                                                                                                                                                       МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                                                                                           РІШЕННЯ  

 

від 21.06.2017                             №14-6/VII        

Про  затвердження  Мартинюк Л.Р.  

технічної документації  із  землеустрою   

щодо встановлення  меж земельної            

ділянки  в натурі (на місцевості) та           

передачу у власність земельної ділянки

                                                                                                                                                                                            

             Розглянувши заяву Мартинюк Людмили Романівни  про затвердження  технічної  документації   із   землеустрою   щодо   встановлення   меж земельної  ділянки  в натурі  (на місцевості) та  передачу у власність земельної ділянки  розміром  0,1075 га  для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в селі Поташ по вул. Козацька, 39а відповідно до  пункту 34 частини  1 статті  26 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні »,   статей  19, 55 Закону України «Про землеустрій» статей  12, 91,116,118,121,122 Земельного кодексу України , сільська рада вирішила:

             1.Затвердити  технічну документацію   із  землеустрою  щодо  встановлення меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості) та передати у власність земельну ділянку  кадастровий номер 7123187201:01:002:0263 площею 0,1075 га для  будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в селі Поташ по вул. Козацька, 39а.

2. Спеціалісту – землевпоряднику Потаської сільської ради  внести зміни до земельно-облікових документів.  

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природо-користування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

 

Сільський голова                                                                         С.В.Діхтяренко

 

 

 

                        ПОТАСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА  

                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     РІШЕННЯ  

 

від  21.06.2017                              №14-7/VII

Про  надання  дозволу  на  виготовлення

проектів  землеустрою  щодо відведення 

земельних  ділянок    жителям  с. Поташ

для городництва (в оренду) в межах села

 

          Розглянувши заяви жителів села  про  надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для городництва (в оренду) в межах села відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12,91,186 Земельного кодексу України, статі 50, Закону України «Про землеустрій», сільська рада вирішила:

1. Надати Сух Олександру Миколайовичу дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва (в оренду) в межах села площею 0,44га в полі №8.

2. Надати Гирко Віталію Олеговичу дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва (в оренду) в межах села площею 0,05га в полі №4.

3. Надати Гончаровій Надії Никифорівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва (в оренду) в межах села площею 0,08га в полі №1.

4. Надати Мельниченку Михайлу Петровичу дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва (в оренду) в межах села площею 0,09га в полі №4.

5. Надати Федоровій Світлані Миколаївні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва (в оренду) в межах села площею 0,10га в полі №1.

6. Надати Полуяновій Людмилі Іванівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва (в оренду) в межах села площею 0,10га в полі №1.

7. Спеціалісту - землевпоряднику сільської  ради Козмович Л.А. внести зміни до земельно - облікових документів.

8. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природо - користування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

 Сільський голова                                                                С.В.Діхтяренко

                                                                                                 

                                     

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                                 № 14 -8/VІІ

Про затвердження Клименку Сергію Павловичу

проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки комунальної власності  площею 1,4506 га у

власність для ведення особистого селянського

господарства за рахунок земель сільськогосподарського

призначення не наданих у власність або постійне

користування  в межах населеного пункту в адмінмежах

Потаської сільської ради

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про  землеустрій», статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Клименку Сергію Павловичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  площею 1,4506 га кадастровий номер 7123187201:01:002:0265 у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту сільськогосподарського призначення в адмінмежах Потаської сільської ради.

2. Спеціалісту- землевпоряднику сільської ради Козмович Л.А. внести зміни до земельно- облікових документів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію  з  питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

Сільський голова                                                                     С.В.Діхтяренко

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                                 № 14 -9/VІІ

Про затвердження Кобенку Сергію Олександровичу

проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки комунальної власності  площею 1,4506 га у

власність для ведення особистого селянського

господарства за рахунок земель сільськогосподарського

призначення не наданих у власність або постійне

користування  в межах населеного пункту в адмінмежах

Потаської сільської ради

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про  землеустрій», статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Кобенку Сергію Олександровичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  площею 1,4506 га кадастровий номер 7123187201:01:002:0264 у власність для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель не наданих у власність або постійне користування  в межах населеного пункту сільськогосподарського призначення в адмінмежах Потаської сільської ради.

2. Спеціалісту- землевпоряднику сільської ради Козмович Л.А. внести зміни до земельно- облікових документів.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію  з  питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

Сільський голова                                                                     С.В.Діхтяренко

                                                                                                                           

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  

                                                                                                                                                                       МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                                № 14- 10/VІІ

Про включення до переліку земельних ділянок 

комунальної власності право оренди на які

виставляється на земельні торги окремим лотом

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   статей 12,122, 124, 134-139 Земельного кодексу України сільська рада вирішила:                            

1. Питання про включення до переліку земельних ділянок  комунальної власності право оренди на які виставляється на земельні торги окремим лотом земельну ділянку с.Поташ вул.Підїздні колії,1 Маньківського району Черкаської області за рахунок земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі площею 0,2107 га, кадастровий номер 7123187201:01:002:0219, розглянути на черговій сесії сільської ради.

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

                                                            

Сільський голова                                                                    С.В.Діхтяренко

 

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                            № 14 - 11/VІІ

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства із земель комунальної власності

сільськогосподарського призначення учасникам

бойових дій в Афганістані (згідно списку)

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

       1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель резерву комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах  населеного пункту  Потаської сільської ради  орієнтованою площею до 2 га учасникам бойових дій в Афганістані:

1. Байдужому Юрію Івановичу;

2. Довбушу Віктору Антоновичу;

3. Єрмолову Володимиру Васильовичу.

       2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

                                                            

Сільський голова                                                                      С.В.Діхтяренко                                               

 

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Витяг із Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                            № 14 - 11/VІІ

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства із земель комунальної власності

сільськогосподарського призначення учасникам

бойових дій в Афганістані (згідно списку)

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

       1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель резерву комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах  населеного пункту  Потаської сільської ради  орієнтованою площею до 2 га учасникам бойових дій в Афганістані Байдужому Юрію Івановичу.

       2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

                                                            

Сільський голова                                                                      С.В.Діхтяренко                                               

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Витяг із Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                            № 14 - 11/VІІ

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства із земель комунальної власності

сільськогосподарського призначення учасникам

бойових дій в Афганістані (згідно списку)

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

       1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель резерву комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах  населеного пункту  Потаської сільської ради  орієнтованою площею до 2 га учасникам бойових дій в Афганістані   Єрмолову Володимиру Васильовичу.

       2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

                                                         

Сільський голова                                                                      С.В.Діхтяренко                                               

 

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                            № 14 - 11/VІІ

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства із земель комунальної власності

сільськогосподарського призначення учасникам

бойових дій в Афганістані (згідно списку)

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

       1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель резерву комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах  населеного пункту  Потаської сільської ради  орієнтованою площею до 2 га учасникам бойових дій в Афганістані:

1. Байдужому Юрію Івановичу;

2. Довбушу Віктору Антоновичу;

3. Єрмолову Володимиру Васильовичу.

       2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

                                                            

 

Сільський голова                                                                      С.В.Діхтяренко                                               

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Витяг із Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                            № 14 - 11/VІІ

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства із земель комунальної власності

сільськогосподарського призначення учасникам

бойових дій в Афганістані (згідно списку)

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

       1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель резерву комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах  населеного пункту  Потаської сільської ради  орієнтованою площею до 2 га учасникам бойових дій в Афганістані Байдужому Юрію Івановичу.

       2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

                                                            

 

Сільський голова                                                                      С.В.Діхтяренко                                               

 

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Витяг із Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                            № 14 - 11/VІІ

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства із земель комунальної власності

сільськогосподарського призначення учасникам

бойових дій в Афганістані (згідно списку)

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

       1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель резерву комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах  населеного пункту  Потаської сільської ради  орієнтованою площею до 2 га учасникам бойових дій в Афганістані   Єрмолову Володимиру Васильовичу.

       2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

                                                            

 

Сільський голова                                                                      С.В.Діхтяренко                                               

 

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Витяг із Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                            № 14 - 11/VІІ

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особистого селянського

господарства із земель комунальної власності

сільськогосподарського призначення учасникам

бойових дій в Афганістані (згідно списку)

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій»,  статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», сільська рада вирішила: 

       1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель резерву комунальної власності сільськогосподарського призначення в межах  населеного пункту  Потаської сільської ради  орієнтованою площею до 2 га учасникам бойових дій в Афганістані  Довбушу Віктору Антоновичу.

       2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань народного господарства, екології, раціонального природокористування, правопорядку та боротьби із злочинністю.

                                                            

Сільський голова                                                                      С.В.Діхтяренко                                               

 

 

 

ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21.06.2017                                № 14- 12/VІІ

Про заяву Зеленяк Б.О.

 

        Відповідно до пункту 30 статті 26 України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши заяву Зеленяк Бориса Олексійовича про надання дозволу на приватизацію житлового будинку та земельної ділянки в с.Поташ Лісництво, сільська рада вирішила:

1. Заяву Зеленяк Бориса Олексійовича залишити на контролі.

2. Клопотати:

- перед Черкаською обласною радою про внесення змін до рішення обласної ради від 28.04.93  № 14-21 про зміну меж природно-заповідного фонду місцевого значення урочища «Герман» ДП «Уманське лісове господарство» з метою передачі у власність житлових будинків та земельних ділянок жителям, які проживають у Лісництві с.Поташ Маньківського району Черкаської області;

- перед ДП «Уманське лісове господарство», Міністерством екології та природних ресурсів України та Народним депутатом України Ничипоренком В.М. про погодження внесення змін до меж природо-заповідного фонду місцевого значення урочища «Герман» та  надання дозволу на приватизацію жителями Лісництва с.Поташ  державного житлового фонду Державного підприємства «Уманське лісове господарство» та надання земельних ділянок, якими вони користуються,  відповідно до ст.121 Земельного кодексу України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку  села, депутатської діяльності та етики.

 

Сільський голова                                                                      С.В.Діхтяренко